Ostatní

Konference „Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu“

Konference „Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu“

9. 10. 2015

Dne 19. listopadu 2015 se v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky uskuteční konference Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu.

Kurs Jak vychovávat dítě s ADHD

Kurs Jak vychovávat dítě s ADHD

10. 9. 2015

Kurz pro rodiče dětí s ADHD se zaměřením na získání nových informací o problematice ADHD. Rodiče získají nové podněty týkající se výchovy svého dítěte, dostanou výchovná doporučení a tipy pro efektivní komunikaci.

Kolaborativní praxe ve školách a dalších vzdělávacích kontextech: šikana

Kolaborativní praxe ve školách a dalších vzdělávacích kontextech: šikana

10. 9. 2015

Kolaborativní praxe ve školách a dalších vzdělávacích kontextech: šikana. Přestaňme mluvit o ní, začněme mluvit spolu.

Seminář Aplikovaná Behaviorální Analýza - principy a možnosti využití pro osoby s PAS

Seminář Aplikovaná Behaviorální Analýza - principy a možnosti využití pro osoby s PAS

10. 9. 2015

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU pořádá seminář "Aplikovaná Behaviorální Analýza - principy a možnosti využití pro osoby s PAS" v sobotu 24.10.2015 v Brně.

Kulatý stůl Asistent pedagoga a úskalí integrace žáků s různými znevýhodněními

Kulatý stůl Asistent pedagoga a úskalí integrace žáků s různými znevýhodněními

20. 8. 2015

Paní Jana Pastuchová, poslankyně Parlamentu ČR, zve na kulatý stůl nazvaný Asistent pedagoga, úskalí integrace žáků s různými znevýhodněními.

Seminář Profil na jednu stránku

Seminář Profil na jednu stránku

10. 8. 2015

Profil na jednu stránku je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech, jak jej co nejlépe podpořit. Lze ho využívat ve škole či v sociálních službách ..

SonRise program - pozvánka na neformální setkání

SonRise program - pozvánka na neformální setkání

12. 7. 2015

Neformální setkání se uskuteční 11. srpna 2015 od 16:00 v Salónku v kavárně Café Terapie na Praze 2.

Varianty - Lepší škola pro všechny

Varianty - Lepší škola pro všechny

25. 6. 2015

Pozvánku na kursy Lepší škola pro všechny, které realizuje vzdělávací program Varianty.

Rozvojový program MŠMT

Rozvojový program MŠMT

7. 6. 2015

Mimořádné vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním".

Pozvánka na seminář Profil na jednu stránku v Brně

Pozvánka na seminář Profil na jednu stránku v Brně

8. 4. 2015

Zveme na seminář Profil na jednu stránku, který se uskuteční v Brně dne 4. června 2015. Detaily najdete v přiložené přihlášce.

1 | 2 | 3