Rodice za inkluzi

Co děláme

Sdružujeme rodiče

Sdružujeme rodiče

18. 5. 2018

Sdružujeme rodiče a další subjekty, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání. Věříme, že má nezastupitelnou roli v přípravě všech dětí na dospělý život. společného vzdělávání všech dětí.

Radíme rodičům

Radíme rodičům

6. 3. 2015

Radíme rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních problémů v praxi. Navštivte naši poradnu.

Pořádáme semináře

Pořádáme semináře

5. 3. 2015

Pořádáme semináře pro pedagogické pracovníky, pracovníky školských poradenských zařízení, rodiče i širokou veřejnost. Pro všechny, které zajímá téma inkluze.

Informujeme

Informujeme

4. 3. 2015

Prostřednictvím informačních kampaní a tématicky zaměřených prezentací informujeme aktéry inkluze o platném systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vyvracíme mýty a omyly.

Vydáváme stanoviska

Vydáváme stanoviska

3. 3. 2015

Vydáváme komentáře a vysvětlení k nedorozuměním, praktickým problémům a mýtům, které inkluzi doprovázejí.

Sledujeme legislativu

Sledujeme legislativu

2. 3. 2015

Aktivně se zapojujeme do legislativního procesu. Účastníme se na novelizacích a připomínkování právních předpisů.

Publikujeme

Publikujeme

1. 3. 2015

Publikujeme články v odborných časopisech a médiích.

Komunikujeme s médii

Komunikujeme s médii

1. 3. 2015

Poskytujeme rozhovory, vyjádření a komentáře k tématu inkluze. Zapojujeme se do mediálních debat.