Rodice za inkluzi

Kdo jsme

Jsme dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání.

Věříme, že má nezastupitelnou roli v přípravě všech dětí na dospělý život.

Jsme přesvědčeni, že snaha vzdělávat děti společně a přitom s ohledem na jejich individuální potřeby tak, aby co nejlépe naplnily svůj potenciál, je přístup, který je v souladu nejen s cíli moderní pedagogiky, ale i potřebami vyspělé humánní společnosti.

Jak pracujeme

Aliance Rodiče za inkluzi vznikla roku 2015 jako nezávislá platforma, kterou podporuje Nadace Open Society Fund Praha, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a další organizace. 

Činnost aliance je řízena koordinačním výborem, ve kterém pracují jak rodiče, tak zástupci organizací věnujících se lidem se znevýhodněním či postižením, bez ohledu na jeho druh. Aliance je otevřena také těm, kteří hájí zájmy dětí sociálně či kulturně znevýhodněných nebo nadaných.

Budeme rádi, když se k nám přidáte, abychom svou vizi společného vzdělávání mohli prosazovat společně!

Koordinační výbor

Kamila Mertová, Veronika Doležilová, Hana Kubíková, Miroslav Klempar, Kateřina Polišenská, Karla Trusková, Lenka Hečková, Tomáš Hečko

 

Naše příběhy

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Lenka

Verunka je naše priorita. Jak skloubit vlastní odpovědnou práci a začlenění dítěte s postižením mezi vrstevníky.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Karla

I s dítětem s Downovým syndromem lze vést naplněný život. Co baví rodiče, baví i dítě a spolužáci jsou největší motivací.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Jolana

Jen pomáhám svým sousedům. Z pomoci romským dětem k odpovídajícímu vzdělání se stal příklad, který inspiroval ostatní rodiče.

 

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Kateřina

Bojovat za naše děti je dobrý směr na cestě životem. Dítě s Downovým syndromem nám změnilo život a my mu pomáháme začlenit se do naší komunity.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Mirek

Když Češi hrají hokej, jsou to naši. Zkušenost z Británie mi ukázala, jak Romy začleňovat do společnosti. Věřím, že Romové tu mohou být doma.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Hanka

Našla jsem školu, kde chtějí. I naše dítě se může radovat z úspěchů a obohatit život svých zdravých spolužáků.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Magdalena

Vzdělání mi změnilo život. Pomáhám romským dětem, aby jako já našly cestu k důstojnému životu.