Rodice za inkluzi

uploads/aktuality/záhlaví/2015-co-delame-pulbikujeme.jpg

Publikujeme

1. 3. 2015

Školní poradenství v praxi č. 2/2018: Mimořádně nadaní v novém systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Integrace a inkluze ve školní praxi č. 2/2018: Nepochopení tzv. inkluzivní novely školského zákona