Rodice za inkluzi

uploads/aktuality/záhlaví/headline 29.zah.jpeg

Informujeme

4. 3. 2015

Prostřednictvím informačních kampaní a tématicky zaměřených prezentací informujeme aktéry inkluze o platném systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vyvracíme mýty a omyly v této oblasti.

Informační kampaň "Co se mění ve školách?"

Informační kampaň "Co všechno se mění u podpůrných opatření?"

Mýty a omyly o inkluzi ve veřejném prostoru