Rodice za inkluzi

Naše cíle

Docílit toho, aby byla respektována svobodná vůle nás, rodičů, ohledně způsobu vzdělávání našich dětí.

Posílit roli rodičů tak, abychom byli skutečnými partnery při konstruktivním řešení situací kolem vzdělávání našich dětí.

Podporovat radou, informací, nebo předáním zkušeností ty rodiče, kteří se rozhodli pro inkluzívní vzdělávání.

Komunikovat se všemi zainteresovanými stranami, především s rodiči, školami a poradenskými zařízeními.

Naše aktivity

Radíme rodičům

Radíme rodičům

Radíme rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních problémů v praxi. Navštivte naši poradnu.

Pořádáme semináře

Pořádáme semináře

Pořádáme semináře pro pedagogické pracovníky, pracovníky školských poradenských zařízení, rodiče i širokou veřejnost. Pro všechny, které zajímá téma inkluze.

Informujeme

Informujeme

Prostřednictvím informačních kampaní a tématicky zaměřených prezentací informujeme aktéry inkluze o platném systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vyvracíme mýty a omyly.

Publikujeme

Publikujeme

Publikujeme články v odborných časopisech a médiích.

Sledujeme legislativu

Sledujeme legislativu

Aktivně se zapojujeme do legislativního procesu. Účastníme se na novelizacích a připomínkování právních předpisů.

Vydáváme stanoviska

Vydáváme stanoviska

Vydáváme komentáře a vysvětlení k nedorozuměním, praktickým problémům a mýtům, které inkluzi doprovázejí.

Komunikujeme s médii

Komunikujeme s médii

Poskytujeme rozhovory, vyjádření a komentáře k tématu inkluze. Zapojujeme se do mediálních debat.