Naše cíle

Docílit toho, aby byla respektována svobodná vůle nás, rodičů, ohledně způsobu vzdělávání našich dětí.

Posílit roli rodičů tak, abychom byli skutečnými partnery při konstruktivním řešení situací kolem vzdělávání našich dětí.

Podporovat radou, informací, nebo předáním zkušeností ty rodiče, kteří se rozhodli pro inkluzívní vzdělávání.

Komunikovat se všemi zainteresovanými stranami, především s rodiči, školami a poradenskými zařízeními.

Naše aktivity

Informační kampaň "Co se mění u podpůrných opatření?"

Informační kampaň "Co se mění u podpůrných opatření?"

8. 11. 2016

Zajímá vás, co se změnilo od 1. září 2016 v našem školství u podpůrných opatření?