Kvalitni vzdelavani pro vsechny

Změny v příspěvku na ošetřování člena rodiny v době stavu nouze

19. 3. 2020
Naše aktivity

Ve čtvrtek 19. března 2020 přijala vláda změnu zákona o příspěvku na ošetřování člena rodiny při mimořádném opatření v době vyhlášeného nouzového stavu kvůli epidemii v roce 2020: 

  • příspěvek se přizná za celou dobu uzavření škol, školek a zařízení,
  • jsou zavřené školky, školy a zařízení určené pro péči o děti i starší 10 let, které jsou závislé na péči další osoby a mají přiznán alespoň 1. stupeň závislosti,
  • nárok na ošetřovné má také zaměstnanec/rodič dítěte, které nedovršilo 13 let věku,
  • nárok na ošetřovné má také zaměstnanec/rodič dítěte od 10 let věku, které je umístěno v zařízení určeném pro péči o osoby, jež jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud toto zařízení bylo uzavřeno (stacionáře, CDS, apod.).

Navržené změny zákona jsou k dispozici zde. Aktuální program vlády zde. Odkazy jsou průběžně aktualizovány.

Doporučujeme pravidelně sledovat hlavní zpravodajství veřejnoprávních médií (i zpětně přes internet), od konce minulého týdne přináší informace i o této změně. Aktuálně (19.3.) se dořešuje situace rodičů, kteří nejsou zaměstnanci, ale OSVČ. V týdnu od 23. 3. má změny schvalovat parlament.