uploads/aktuality/záhlaví/headline 21.zah.jpg

Seminář na téma Individuální vzdělávací plán v Liberci

27. 3. 2017
Naše aktivity

Seminář aliance Rodiče za inkluzi
Určeno rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogům, pracovníkům poradenských zařízení a dalším aktérům vzdělávání žáků se SVP.
25. dubna 2017 od 9:30 hodin
Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, jednací místnost číslo 11.