Rodice za inkluzi

uploads/aktuality/záhlaví/2017-11-16_z_spolupracujici_rodice.jpg

Hledáme spolupracující rodiče

15. 11. 2017
Naše aktivity

Milí rodiče a příznivci společného vzdělávání, 

vážíme si vašeho zájmu aktivně podpořit činnost aliance Rodiče za inkluzi. Rodiče za inkluzi se svými aktivitami snaží posilovat roli rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby byli vnímáni jako skuteční partneři ve vzdělávání. Nabízíme vzájemnou podporu, prostor pro sdílení zkušeností i informací, poukazujeme na systémové nedostatky, které brání rozvoji inkluzivního vzdělávání. 

Chtěli bychom vám navrhnout spolupráci formou „terénního konzultanta“. Vaši pomoc bychom uvítali zejména v těchto oblastech: 

Monitorování terénu
Informujte nás, prosím, o situacích ve vašem okolí, které neodpovídají inkluzivním principům nebo dokonce odporují současnému právnímu stavu. Tyto informace sbíráme a dále s nimi pracujeme prostřednictvím dotazů v naší právní poradně a témat připravených pro naše semináře. V případě možnosti je pak prezentujeme i příslušným institucím. Zajímá nás situace nejen v běžném školství, ale i ve školství speciálním, neboť i tady se dějí věci, které nebývají v nejlepším zájmu našich dětí. 

Lokální informace
Možná budeme řešit nějakou věc ve vaší lokalitě, pak vás poprosíme případně o pomoc ohledně orientace v místních poměrech (školy, samospráva, poradenská zařízení) – pokud to bude ve vašich možnostech.

Semináře
Budete dostávat pozvánky na semináře, které aliance RZI čas od času pořádá v různých lokalitách ČR. Budeme rádi, pokud na takovém semináři aktivně vystoupíte, ať už jako přednášející či v případné diskusi. Pokud zjistíte ve vašem kraji potřebu uspořádat seminář na nějaké téma, jsme připraveni vám pomoci.

Abyste se lépe orientovali, budeme vás upozorňovat na novinky a řešené obecné problémy, které se postupně se zavedením inkluzivního školského zákona objevují, ať už s ním souvisejí přímo či nepřímo. Plánujeme i společná setkání určená pro výměnu zkušeností a sdílení informací. 

Pokud vás tato spolupráce oslovuje, odpovězte, prosím, souhlasně  formou e-mailu s vašimi iniciálami – jméno, příjmení, bydliště, emailový a telefonní kontakt a připojte o sobě pár vět (zda jste rodič, příbuzný, člověk se speciálními potřebami, pedagog apod.). 

Děkujeme vám za vaši přízeň


Koordinační výbor aliance Rodiče za inkluzi