Kvalitni vzdelavani pro vsechny

Časté problémy rodičů dětí se SVP

30. 12. 2019
Ostatní

Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby (SVP), můžete už od počátku jeho vzdělávací cesty narazit na některá úskalí. Jaké jsou nejčastější hříchy, kterých se školy často i v dobré víře nebo prostě z neznalosti problematiky dopouštějí? 

1. Problémy při přijímání dětí se SVP do MŠ/ZŠ 

Spádové školy vyžadují jako podmínku přijetí poradenskou dokumentaci pro příští školní rok už při zápisu a přerušují řízení, přestože jediné dvě podmínky pro spádové dítě jsou věk a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy

Pokud má spádová škola místo, pak dítě přijme i po několika týdnech/měsících, pokud ne, odkazuje na školu jinou s odvoláním na možnost rodiče podat přihlášku na jimi preferovanou školu, ne právě jen tu spádovou.

.....

Celý článek je k dispozici na www.inkluzevpraxi.cz.